Δημιουργώντας Τόπους για το Παιδί, με το Παιδί: Χωρικές διαδικασίες μάθησης μέσα από τις δημιουργικές πρακτικές του παιχνιδιού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
12.07.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
07.11.2018
Ερευνητής: 
Σωσάννα Αναξαγόρου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ανδρέας Σαββίδης