Εθνογραφία δομημένου χώρου. Το αποτύπωμα που έχουν, στην οργάνωση του χώρου και της κουλτούρας των πόλεων, οι πολεοδομικοί θεσμοί και οι πολιτικές που συνδέθηκαν με τη διαχείριση οικονομικών κρίσεων στην Κύπρο.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.12.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.02.2018
Ερευνητής: 
Σπύρος Σπύρου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ανδρέας Σαββίδης