Τέχνη και λατρεία: Πλαστική σε πηλό από αποθέτη ιερού της ελληνιστικής Γόρτυνας (Κρήτη)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
17.01.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
19.09.2018
Ερευνητής: 
Μαρία Κυρίμη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Δημήτριος Μποσνάκης