Το κράτος στην Επικράτεια του Αστικού - Προς νέες χωρικο-πολιτικές θεσμίσεις την εποχή της παγκόσμιας αστικοποίησης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
21.10.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
27.01.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.04.2016
Ερευνητής: 
Κωνσταντίνα Θεοδώρου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Μπάλιας