Η θρησκευτική «εικόνα» ως μέρος της συγκρότησης του χριστιανικού πολιτισμικού παραδείγματος. Μια ανθρωπολογική και εικαστική προσέγγιση των πρώιμων απεικονίσεων του Χριστού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
11.11.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.01.2016
Ερευνητής: 
Δέσποινα Λαμπαδά
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αθανάσιος Σέμογλου