Η επίδραση της αρχιτεκτονικής αναβάθμισης στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων: Το ελληνικό σχολείο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
11.11.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
02.03.2016
Ερευνητής: 
Ευτυχία Ηλιοπούλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Αριστείδης Τσαγκρασούλης