Αναπαραστάσεις του Αστικού Χώρου: Λονδίνο, 19ος αιώνας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.10.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2015
Ερευνητής: 
Δημήτριος Κόττας
Επιβλέποντες: 
Παναγιώτα (Πέννυ) Κουτρολίκου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: