Ιωάννης Σαγιάς

Γραφείο: 
Κτ. Τοπογρ. Πτ.Β (Ζ)
Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 2603
Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"