Η μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Κρήτη και ο Μινωικός πολιτισμός

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.01.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.03.2015
Ερευνητής: 
Μαρία Νοδαράκη
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κώστας Τσιαμπάος