Καλλιτεχνική δραστηριότητα της Ομάδας Τέχνης 4+ (Βαγγέλης Δημητρέας, Μαρία Κοκκίνου, Βάσω Κυριακή, Ασπασία Στασινοπούλου)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.01.2011
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.04.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
26.10.2011
Ερευνητής: 
Ρόζα Καλαμαρά
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Κολοκοτρώνης