Χαριτωμένη Καλαϊτζίδου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3981
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3769
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • 1969-73: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών-Αθήνα Χαρακτική-Ζωγραφική, Δίπλωμα θεωρητικών και ιστορικών σπουδών. Παρακολούθηση των εφηρμοσμένων εργαστηρίων «Τέχνης και βιβλίου» και Σκηνογραφίας.
  • 1974-1982: Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris. Ζωγραφική
  • 1978-1980: Ecole Pratique des Hautes Etudes Παρακολούθηση σεμιναρίου Φιλοσοφίας και Αισθητικής του G.H. Damisch.
  • 1990-1993: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - Αθήνα Παρακολούθηση του εφηρμοσμένου εργαστηρίου της «Αγιογραφίας».
  • 1990-2010: Παρακολούθηση σεμιναρίων Φιλοσοφίας και Αισθητικής του Στέλιου Ράμφου.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Η οργάνωση της ζωγραφικής εικόνας μέσω του χρώματος