Ο φωτισμός ως οργανικό τμήμα του αστικού σχεδιασμού. Ρυθμιστικά σχέδια φωτισμού πόλεων - η περίπτωση της πόλης της Αθήνας.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
03.11.2010
Ερευνητής: 
Αθανάσιος Ντανίλωφ
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: