Μεταβολές του κεντρικού αστικού ιστού στις μεσαίες ελληνικές πόλεις και επιδράσεις στο περιβάλλον

Ημερομηνία Αποδοχής: 
19.07.2006
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.07.2011
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.04.2007
Ερευνητής: 
Ελένη Βαγιανού
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: