Η πολυπλοκότητα του Σκηνογραφικού χώρου στο Ρωμαϊκό Θέατρο και η σχέση με τα σύγχρονα πολύ-Θεάματα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.01.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.01.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.02.2004
Ερευνητής: 
Νικόλαος Σαλαμούρης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: