Οχυρωμένα αγροκτήματα (Πυργόσπιτα) κατά τον Μεσαίωνα και τους νεώτερους χρόνους στη Νάξο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
20.12.2000
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.12.2000
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.12.2001
Ερευνητής: 
Αικατερίνη - Μαρία Διαμαντοπούλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: