Αρχιτεκτονική και πολεοδομική κληρονομιά του Μακεδονικού Δήμου Εμμ. Παππά

Ημερομηνία Αποδοχής: 
10.11.1999
Ημερομηνία Έναρξης: 
10.11.1999
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.12.2001
Ερευνητής: 
Καλλιόπη Καλοκύρη
Επιβλέποντες: 
Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου