Αικατερίνη Δημητσάντου - Κρεμέζη

Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή Αρχ/κών Συνθέσεων με έμφαση στην "Αρχιτεκτονική Μορφολογία αναλυτική θεώρηση και συνθετική διερεύνηση".