Απεικόνιση αρχιτεκτονικού χώρου με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
04.03.1998
Ημερομηνία Έναρξης: 
04.03.1998
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.05.1998
Ερευνητής: 
Δημήτριος Ρότσιος
Επιβλέποντες: