Εκδόσεις

Από το 1998, η έρευνα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μαθημάτων και κυρίως των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, υποστηρίζει την ανάπτυξη και παραγωγή πρωτογενούς γνώσης στη Σχολή Αρχιτεκτόνων. Κατάθεση των αποτελεσμάτων αυτής της ερευνητικής δυναμικής αποτελεί η ηλεκτρονική δημοσίευση των παρακάτω τίτλων:  

Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός, τεύχος 1, 2007

Μεταλλαγές και (α)συνέχειες: Πρακτικές, πολιτικές και λόγος για τον αστικό χώρο
πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου, Αθήνα 4 και 5 Ιουλίου 2008.

Οι χώρου μετά τον Ι. Λιάπη, 2011

Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός, τεύχος 2, 2012

Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός, τεύχος 3, 2016