Κύκλος συζητήσεων εργ. Αστικού Περιβάλλοντος "Σχεδιασμός του Χώρου και Αστική Κρίση"

Ημερομηνία: 
Σάββατο 11.10.2014

Ο κύκλος συζητήσεων με τίτλο "Σχεδιασμός του Χώρου και Αστική Κρίση" του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Τομέα «Πολεοδομία – Χωροταξία» θα διεξαχθεί σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα στην αίθουσα Τ.102, στον 1ο όροφο του κτιρίου Τοσίτσα, την περίοδο Οκτωβρίου 2014 – Ιανουαρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου: http://www.arch.ntua.gr/envlab και
στο facebook του εργαστηρίου: https://www.facebook.com/EnvlabNtua.

Συνημμένα Αρχεία: