Διαπλεκόμενες καθημερινότητες και χωροκοινωνικές μεταβολές στην πόλη. Μετανάστριες και ντόπιες στις γειτονιές της Αθήνας

Εκδότης: 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Έτος Έκδοσης: 
2007
ISBN: 
9789602546765

Η έρευνα αφορά στη διερεύνηση, από την οπτική του φύλου, των μεταβολών που συμβαίνουν σε κεντρικές γειτονιές της Αθήνας λόγω της μαζικής εγκατάστασης μεταναστριών/των από τα μέσα της δεκαετίας 1990. Το ερώτημα αυτό προσεγγίζεται μέσα από την καθημερινότητα και τη διαπλοκή των διαφορετικών ‘καθημερινοτήτων’ μεταναστριών και ντόπιων γυναικών, που έρχονται σε επαφή μέσω της σχέσης εργαζόμενης-εργοδότριας στην οικιακή εργασία και εργασία φροντίδας. Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στη σύνθεση των τριών προσεγγίσεων που προτείνει, οι οποίες έχουν μελετηθεί είτε ξεχωριστά, είτε σε συνδυασμούς ανά δύο: φύλου, μετανάστευσης και (αστικού) χώρου.