Ανδρομάχη Καραλή

Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή Αρχ/κών Συνθέσεων με έμφαση την διερεύνηση & σχεδιασμό θεμάτων κατοικίας & εκπαίδευσης.