ΠΟΡΕΙΑ - Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Διονύση Α. Ζήβα

Επιμέλεια: 
Μαργαρίτα - Ειρήνη Γραφάκου
Εκδότης: 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Έτος Έκδοσης: 
2007
ISBN: 
9789602546703

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Σχολή Αρχιτεκτόνων τιμούν τον άξιο δάσκαλο, ομότιμο καθηγητή Διονύση Α. Ζήβα με την έκδοση ειδικού Τιμητικού Τόμου σε αναγνώριση της μακρόχρονης επιστημονικής παρουσίας του και της πολύπλευρης προσφοράς του στο Ίδρυμα αλλά και στον ευρύτερο ερευνητικό και κοινωνικό χώρο.

Η θητεία του στο Πολυτεχνείο, συνεχής και δημιουργική σε καιρούς δύσκολους, καλύπτει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τόσο τα εκπαιδευτικά και επιστημονικά όσο και τα διοικητικά θέματα ενώ οι ενέργειές του σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζονται από ακαδημαϊκό ήθος και υπευθυνότητα.

Στο έργο του καθηγητή Διονύση Ζήβα, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και αρχιτεκτονικό, υπάρχει ενότητα των αρχών που διατρέχουν τους τομείς με τους οποίους ασχολείται. Με μεθοδικότητα και επιστημονική συνέπεια προς τις αρχές αυτές προσεγγίζει τα θέματά του και με τον ίδιο τρόπο έχει αναδείξει την αρχιτεκτονική, πολεοδομική και κοινωνική σημασία της προστασίας και ανάδειξης του ιστορικού αστικού χώρου και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Η συμβολή του στον τομέα αυτό, τεκμηριώνεται διαχρονικά και πολυεπίπεδα από ερευνητικό και συγγραφικό του έργο και από τις μελέτες που έχει εκπονήσει, ανάμεσα στις οποίες ξεχωριστή θέση έχει η διεθνώς αναγνωρισμένη και βραβευμένη μελέτη της Πλάκας, αλλά και από την εκπαιδευτική του δραστηριότητα που συνεχίζεται στο σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Αρχιτεκτόνων.

Είναι τιμή για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ε.Μ.Π. η παρουσία ανάμεσα στα μέλη της, του καθηγητή Διονύση Ζήβα.