Η Μεταλλαγή του ιστού της μεσαιωνικής πόλης των Χανίων από τα μοναστικά τάγματα της Δύσης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.10.2019
Ερευνητής: 
Βασιλική Αρκουμάνη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Κώστας Τσιαμπάος
Θεοδώρα Μονιούδη - Γαβαλά