Η διαφύλαξη και ανάδειξη του αγροτικού χώρου στα πλαίσια μιας από-αναπτυξιακής πολεοδομίας. Οι Αχαρνές ως πεδίο μελέτης της τοπικής δυναμικής απέναντι σε παγκόσμιες τάσεις.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.11.2019
Ερευνητής: 
Χριστιανή Τζάμου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Βλάχος