Αστικές πολιτικές και αντιστάσεις σε περιόδους κρίσης: προς μια αναθεώρηση της ιδιότητας του πολίτη γύρω από την έννοια της "ανθεκτικότητας"

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
10.10.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
07.11.2018
Ερευνητής: 
Δημήτριος Χαλαστάνης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεώργιος Κονδύλης