Σκάλες φόρτωσης των μεταλλείων στα νησιά του Αιγαίου. Τα δίκτυα και οι δομές.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
19.09.2018
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
17.04.2019
Ερευνητής: 
Βασιλική Πουγκακιώτη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Χαράλαμπος Γαντές