Τσιφλίκια στη Μακεδονία, Η περίπτωση του κάμπου του Ρουμλουκιού

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
20.11.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
24.06.2020
Ερευνητής: 
Ευάγγελος Κοντογιάννης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Σταύρος Μαμαλούκος