Ανθεκτικότητα και ασφάλεια: Η παγκοσμιοποίηση του κινδύνου στον πολεοδομικό σχεδιασμό

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.12.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.02.2018
Ερευνητής: 
Άλκηστις Πρέπη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: