Μετανάστευση, ποικιλότητα και διαπραγματεύσεις συμβίωσης στις γειτονιές της Αθήνας. Θεσμικές πολιτικές και καθημερινές πρακτικές.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.10.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2015
Ερευνητής: 
Ευαγγελία Παπατζανή
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτα (Πέννυ) Κουτρολίκου
Παναγιώτης - Αρίων Χατζηπροκοπίου