Τα όρια της συλλογικότητας στο μητροπολιτικό χώρο. Γειτονιές και κοινότητες στην Κυψέλη.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.06.2017
Ημερομηνία Έναρξης: 
13.12.2017
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.02.2018
Ερευνητής: 
Αλέξανδρος Ιωάννου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτα Θεοδωρά
Παναγιώτα (Πέννυ) Κουτρολίκου