Η Μουσική ως Μέσο Ανασυγκρότησης του Χώρου

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.01.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
08.07.2015
Ερευνητής: 
Βασίλειος Αρωνίδης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Μηνάς Αλεξιάδης