Η αστική Οθωμανική αρχιτεκτονική στην πόλη της Ρόδου (16ος - 19ος αιώνας)

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.03.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.11.2015
Ερευνητής: 
Χρυσοβαλάντου - Ειρήνη Καραγεώργη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: