Η διερεύνηση της Αρχιτεκτονικής Οικολογίας. Η ρομαντική επανάσταση στην τεχνολογική της προοπτική.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
24.07.2013
Ημερομηνία Έναρξης: 
09.04.2014
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
29.10.2014
Ερευνητής: 
Αλέξανδρος - Επαμεινώνδας Κιτρινιάρης
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: