Γειτονιά και κοινωνικά δίκτυα: μελετώντας την οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων μέσα από τις γεωγραφίες των παιδιών

Ημερομηνία Αποδοχής: 
08.07.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.10.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
21.10.2015
Ερευνητής: 
Ζωή Καραμπίνη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Παναγιώτα (Πέννυ) Κουτρολίκου
Αλεξάνδρα Ανδρούσου