Διαστάσεις του πολιτισμού στην ανάπτυξη και χωρική ρύθμιση του συστήματος των ελληνικών πόλεων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.01.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
28.01.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.02.2015
Ερευνητής: 
Χριστίνα - Στεφανία Τσαντιώτη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: