Διαχρονικές προσλήψεις των ουτοπικών συμβόλων του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού από ολοκληρωτικές πρακτικές

Ημερομηνία Αποδοχής: 
22.06.2016
Ημερομηνία Έναρξης: 
29.06.2016
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
13.07.2016
Ερευνητής: 
Ίνα Παναγιώτη
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: