Διαπολιτισμικότητα και εδαφοκυριαρχία. Χωρικές, κοινωνικές και εννοιολογικές κατασκευές στη μετάβαση της τοπικότητας προς την δημόσια σφαίρα.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
09.07.2019
Ημερομηνία Έναρξης: 
25.09.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
16.10.2019
Ερευνητής: 
Ιωάννης Σινιόρογλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Πσνσγιώτης Κούρος