Τοπικά μουσεία σε αρχαιολογικούς χώρους: Εξέλιξη και ερμηνεία

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
22.07.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
27.01.2016
Ερευνητής: 
Αυγουστίνα - Ελευθερία Σχολίδου
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Νικόλαος Σταμπολίδης