Χωροταξικός Σχεδιασμός και Δημόσια Ακίνητα Γης. Διεθνείς τάσεις, πρακτικές και εθνική πολιτική γης.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
28.01.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.02.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
18.03.2015
Ερευνητής: 
Δήμητρα - Αθανασία Λιτσάρδου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: