Τα Μανιάτικα του Πειραιά: Διαδικασίες συγκρότησης ταυτότητας στο χώρο και το χρόνο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
18.07.2012
Ημερομηνία Έναρξης: 
08.07.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
23.09.2015
Ερευνητής: 
Άννα Λάμπρου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Λεωνίδας Οικονόμου