Πολιτικές αναβάθμισης του στεγαστικού αποθέματος ζητήματα στέγης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλήματα και δυνατότητες εφαρμογής στην Ελλάδα.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
28.01.2015
Ημερομηνία Έναρξης: 
18.03.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
20.05.2015
Ερευνητής: 
Γρηγόριος Βεγλιρής
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Σταυρούλα Λυκογιάννη