Η Απτική Εμπειρία της Μητρόπολης. Η Ανάδειξη και η Προβληματοποίησή της στο Σύγχρονο Κινηματογράφο.

Ημερομηνία Αποδοχής: 
29.10.2014
Ημερομηνία Έναρξης: 
17.06.2015
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
05.04.2017
Ερευνητής: 
Χριστίνα Γεώργα
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Λεοντάρης