Η έννοια της συνδημιουργίας στον σύγχρονο τρόπο παραγωγής αντικειμένων

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
16.01.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.06.2019
Ερευνητής: 
Δημήτριος Μούγιος
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: