Η ανάδυση ενός νέου υποδείγματος χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα της κρίσης

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.07.2010
Ημερομηνία Έναρξης: 
03.11.2010
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
31.10.2012
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: