Εγκατάσταση και λειτουργία ‘ξύλινων μηχανών’ στη Νάξο κατά την προβιομηχανική περίοδο

Ημερομηνία Αποδοχής: 
12.07.2018
Ημερομηνία Έναρξης: 
15.05.2019
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
12.06.2019
Ερευνητής: 
Κωνσταντίνος Τουμπακάρης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: