Κοινότητα και Κοινωνικό Κεφάλαιο στις γειτονιές του Ελαιώνα

Ημερομηνία Αποδοχής: 
04.07.2007
Ημερομηνία Έναρξης: 
30.05.2012
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
09.04.2014
Ερευνητής: 
Ελένη Πούλου
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Γεράσιμος Κουζέλης