Μαρία Μαντουβάλου

Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιοχή Πολεοδοομίας - Χωροταξίας με έμφαση στην κοινωνιολογική προσέγγιση της Πολεοδομικής Θεωρίας & Πρακτικής.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Β: "Πολεοδομία - Χωροταξία"