Η εγγραφή της χρονικής εμπειρίας στην Αρχιτεκτονική: Η κλίμακα ως σημείο άρθρωσης της χρονικής γλώσσας

Ημερομηνία Αποδοχής: 
14.01.2004
Ημερομηνία Έναρξης: 
14.01.2004
Ημερομηνία Ορισμού Θέματος: 
11.02.2004
Ερευνητής: 
Αντώνιος Τουλούμης
Επιβλέποντες: 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: 
Ιωάννης Πεπονής