Αριστείδης Μπαλτάς

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 2972
Fax Εσωτ.
  • 210 772 1608
Βαθμίδα: 
Ομότιμος καθηγητής

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
α. Η Διερεύνηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης